Header image

Royal Cosun is een agro-industriële coöperatie. De ambitie is de plantaardige grondstof optimaal te benutten; dat is goed voor het milieu, rendement en beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan verantwoorde producten en productiewijzen. We maken ingrediënten voor voeding, non-food en de chemie.

NIEUWS

Bereikbaarheid Cosun kantoor vanwege wegwerkzaamheden

8 september 2016 - Bijgaand een informatiebrief en routekaart mbt bereikbaarheid kantoor Cosun periode 12 september t/m 10 oktober. Lees meer.

Coöperatie zoekt betrokken toezichthouder

28 juli 2016 - Bij Royal Cosun berust de zeggenschap binnen de coöperatie bij de leden. Zij kiezen de bestuurders in de eigen regio en daarmee de ledenraad, het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De raad van toezicht adviseert, gevraagd en op eigen initiatief, de raad van beheer en de ledenraad vanuit een onafhankelijke positie. En toetst, met de externe accountant, de jaarrekening van de coöperatie. Vier leden van de raad van toezicht zijn lid van de coöperatie. De twee externe leden brengen specifieke expertise en ervaring van buiten de coöperatie in. Lees meer.

Nieuwe Cosun CFO

25 juli 2016 - Per 1 juli jl is Hans Schuil aangetreden als Chief Financial Officer en daarmee tevens als lid van de concerndirectie van Royal Cosun. De functie van CFO was vacant als gevolg van het vertrek van Tine van de Werken per 1 juni 2016. Hans Schuil (47) studeerde bedrijfseconomie (Tilburg University) en was onder meer werkzaam bij Purac voordat hij in 1997 bij Suiker Unie in dienst trad. Hier vervulde Hans diverse functies in de financiële discipline. Sinds 2010 was hij actief als concern controller binnen Cosun. Lees meer.