Header image

Royal Cosun is een agro-industriële coöperatie. De ambitie is de plantaardige grondstof optimaal te benutten; dat is goed voor het milieu, rendement en beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan verantwoorde producten en productiewijzen. We maken ingrediënten voor voeding, non-food en de chemie.

NIEUWS

Cosun: andere activiteiten compenseren daling suiker

9 februari 2017 - Royal Cosun realiseerde in 2016 een hoger resultaat dan in 2015. De verwachte daling van het resultaat in suiker is gecompenseerd door betere resultaten in de andere activiteiten, vooral in aardappelen. De coöperatie betaalt over in campagne 2016 geleverde quotumbieten een prijs van € 44,15 per ton. Lees meer.

Markusse volgt Smith op als CEO Royal Cosun

8 februari 2017 - Op 1 juni 2017 treedt Robert Smith terug als voorzitter van de concerndirectie van Royal Cosun. De algemeen directeur van Suiker Unie, Albert Markusse, volgt hem op als CEO van Cosun. Paul Mesters volgt Albert Markusse op als algemeen directeur van Suiker Unie. Lees meer.

Nieuwe Cosun CFO

25 juli 2016 - Per 1 juli jl is Hans Schuil aangetreden als Chief Financial Officer en daarmee tevens als lid van de concerndirectie van Royal Cosun. De functie van CFO was vacant als gevolg van het vertrek van Tine van de Werken per 1 juni 2016. Hans Schuil (47) studeerde bedrijfseconomie (Tilburg University) en was onder meer werkzaam bij Purac voordat hij in 1997 bij Suiker Unie in dienst trad. Hier vervulde Hans diverse functies in de financiële discipline. Sinds 2010 was hij actief als concern controller binnen Cosun. Lees meer.