Header image

Cosun innovation center

In alle Cosun-onderdelen wordt gewerkt aan innovatie van de eigen producten en processen. Samen kun je vaak nog sneller resultaat boeken, een goede reden om samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoekers te faciliteren en stimuleren.
 
R&D-professionals weten elkaar steeds beter te vinden, ook over afstanden heen. Toch is het nuttig om mogelijkheden te bieden elkaar te ontmoeten en samen aan de slag te gaan. Met het oog op het belang van R&D voor onze toekomst, is een gebouw ontworpen dat is voorzien van alle voor onderzoekers en ontwikkelaars benodigde faciliteiten.
Op de gevel prijkt de naam: Cosun innovation center.

Het is gevestigd in het agrofood cluster Nieuw Prinsenland, nabij Dinteloord, West-Brabant. De ondernemingen op dit bedrijventerrein rond de suikerfabriek zijn actief in de agrofood sector.

Het Cosun innovation center biedt flexwerkplekken voor ruim honderd R&D-professionals en gastvrijheid voor collega’s vanuit andere onderdelen. En onderdak aan activiteiten van Cosun Research & Development, Cosun New Business & Innovation, Cosun Biobased Products en IRS. Stichting IRS (kennisinstelling voor optimalisatie van de bietenteelt in Nederland). IRS heeft een eigen Beetlab tegenover het hoofdgebouw in gebruik.

Het Cosun innovation center beschikt over diverse laboratoria (analyse, productontwikkeling, microbiologie en non-food), een compleet geoutilleerde ruimte voor sensorisch onderzoek, twaalf vergaderruimtes en een inpandige proeffabriek. Daarin kan worden geproduceerd op een schaal die groter is dan de mogelijkheden die een laboratorium biedt, maar kleiner dan in een ‘echte’ fabriek.

Interesse in wat de diverse afdelingen van Cosun R&D zoal doen? Kijk dan eens op Cosun Research & Development.

 
Contact Sylvia Paauwe
Telefoon 0165 516016
E-mail sylvia.paauwe@cosun.com
Postadres Postbus 20, 4670 AA Dinteloord
Bezoekadres Kreekweg 1, 4671 VA Dinteloord