Header image

Terugwinnen mineralen

Cosun neemt  deel in een project onder de BIOCAB-paraplu: BioNPK. Hier is het de bedoeling slimme manieren te vinden om mineralen, zoals stikstof, fosfaat en kalium, uit reststromen te winnen en deze mineralen geschikt te maken voor gebruik als meststof / bodemverbeteraar in de akkerbouw.
Hiermee hoopt Cosun een bijdrage te leveren aan het sluiten van de mineralenkringloop, en aan het beperken van het gebruik van kunstmest in de akkerbouw. 
Indien en voor zover er een landelijk/regionaal overschot aan mineralen is, dan kunnen mogelijk specifiek gewonnen mineralen worden geëxporteerd naar gebieden waar tekorten zijn. Voor meer informatie over het terugwinnen van mineralen: Johan.raap@cosun.com.
 
Daarnaast is Cosun actief betrokken in het deelproject BioFib dat beoogt vezelrijke reststromen te ontsluiten en die toepasbaar te maken voor een scala aan waardevolle toepassingen.