Header image

Total Productive Maintenance

Cosun-bedrijven draaien om processen en technologie. Total Productive Maintenance (TPM) is een beproefde methodiek om de prestaties van bedrijven te verbeteren door aan de ene kant mensen zich verder te laten ontwikkelen en aan de andere kant de apparatuur en bestaande processen te optimaliseren: operational excellence.

TPM sluit naadloos aan bij ons streven naar duurzaam ondernemen. Het maakt verliezen en kosten inzichtelijk en biedt methoden om deze aan te pakken. De medewerker krijgt hierbij de hoofdrol: hij signaleert gebreken (herkenning), draagt oplossingen aan (erkenning) en is direct betrokken bij het invoeren van verbeteringen (verantwoordelijkheid). Zo worden de medewerkers eigenaar van (een deel van) het proces, kunnen zelf ingrijpen en bijsturen en leren al doende.

Binnen alle businessgroepen van Cosun is men aan de slag met TPM, waarbij het accent steeds ligt op productieactiviteiten. In alle vestigingen in Nederland zijn speciaal opgeleide coördinatoren die hun kennis en kunde overdragen op collega’s. Deze kennisdeling werkt op alle niveaus, ook tussen vestigingen en de verschillende businessgroepen. De TPM-coördinatoren wisselen ervaringen uit, toetsen elkaars ideeën en vormen een expertisenetwerk binnen Cosun.

De resultaten zijn inmiddels op vele fronten zichtbaar. In de vorm van deskundige en gemotiveerde medewerkers, soepel draaiende fabrieken omdat er minder storingen moeten worden opgelost en, mede daardoor, een prettige werksfeer. Ten slotte maar niet in de laatste plaats, een soms forse reductie van de kostprijs.