Header image

Vezels en nog veel meer....

Plastics, gemaakt uit aardolie, kunnen worden versterkt met plantaardige vezels. Op deze manier kan een deel van de aardolie worden vervangen door plantaardig materiaal en de plastics worden er ook nog eens sterker en lichter van. Dat biedt tal van interessante nieuwe mogelijkheden. Denk aan toepassingen in auto’s: stoelen, dashboard, bumpers maar ook aan de behuizing van telefoons en computerapparatuur. Samen met bedrijven die geïnteresseerd zijn in dit soort innovaties onderzoekt Cosun de toepassing van plantenvezels in recyclebare plastics. Cosun brengt zijn kennis van plantaardige vezels in en de manier waarop die efficiënt kunnen worden gewonnen uit planten.
 
Samen komen we verder, juist als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van slim gebruik van alle beschikbare materialen zoals de reststromen van de groente- en fruitverwerkende industrie. Cosun neemt deel in het samenwerkingsverband BIOCAB dat inzet op het slim gebruiken van al het beschikbare plantenmateriaal , zie www.biocab.nl. Het deelproject BioFib beoogt om vezelrijke reststromen te ontsluiten en die toepasbaar te maken voor een scala aan waardevolle toepassingen.
 
Cosun neemt ook deel in een ander project onder de BIOCAB-paraplu: BioNPK. Hier is het de bedoeling slimme manieren te vinden om mineralen zoals stikstof, fosfaat en kalium uit reststromen terug te winnen en de mineralenkringloop te kunnen sluiten.