Header image

Royal Cosun is een agro-industriële coöperatie. De ambitie is de plantaardige grondstof optimaal te benutten; dat is goed voor het milieu, rendement en beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan verantwoorde producten en productiewijzen. We maken ingrediënten voor voeding, non-food en de chemie.

NIEUWS

Benoeming Aviko CEO ad interim

7 december 2018 - Royal Cosun is voornemens de heer Ton Christiaanse te benoemen tot CEO Aviko ad interim met ingang van 1 januari 2019. Lees meer.

Cosun pleit voor beperkte vrijstelling neonicotinoïden

7 december 2018 - Afgelopen voorjaar heeft de Europese Commissie besloten om de toelating van neonicotinoïden in het pillenzaad voor de suikerbietenteelt met onmiddellijke ingang in te trekken. Het wegvallen van deze categorie gewasbeschermingsmiddelen op deze korte termijn zal een enorme impact op de suikerbietenteelt hebben. Daarom heeft Cosun een beperkte vrijstelling voor het gebruik van een van deze middelen, Cruiser SB, bij het ministerie van LNV aangevraagd. Cosun roept de overheid op de vrijstelling snel te verlenen. Lees meer.

Aviko CEO Merckens treedt terug

6 december 2018 - Per 1 januari 2019 treedt Piet Hein Merckens terug als CEO van Aviko, onderdeel van Royal Cosun. Verschil van inzicht over de implementatie van Aviko’s strategie heeft tot dit besluit geleid. Lees meer.