Header image

Duurzame teelt

Duurzame teelt behoort niet tot de eigen bedrijfsactiviteiten van Cosun. Toch besteden wij er veel aandacht aan, omdat wij als coöperatie een directe binding hebben met de akkerbouwsector. Samen met onze telers zetten wij ons in voor duurzame teelt van onze grondstoffen, in het belang van de sector en het milieu.

Ondersteuning teelt
Onze bedrijven hebben specialisten in huis die de telers ondersteunen in de verduurzaming van hun teelt. Dit gebeurt direct met teeltondersteuning en indirect bij het vaststellen van methoden om duurzaamheid te meten. Lees meer over wat Suiker Unie met Unitip beoogt, hoe Sensus zich samen met telers inspant voor een milieuvriendelijker teelt van cichorei en SVZ investeert in lokale telers van rood fruit.
Over de kwestie rond het gebruik van specifieke gewasbeschermingsmiddelen zoals neonicotinoïden heeft het onderzoeksinstituut IRS een zienswijze opgesteld.

Samenwerken loont
Duurzame productie van voeding start bij de teelt van gewassen. Stichting Veldleeuwerik werkt al ruim tien jaar aan het verduurzamen van de voedselproductie. Meer dan 350 akkerbouwers en ruim 50 bedrijven in de agro & voedingindustrie, waaronder de Cosun-ondernemingen Suiker Unie en Aviko, hebben zich verenigd in Veldleeuwerik om deze samenwerking vorm te geven. Door het uitwisselen van kennis en ervaring kunnen zij samen een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid leveren.