Header image

Energie

Energie is een belangrijke productiefactor voor alle Cosun bedrijven en een forse kostenpost. Meer dan voldoende reden om waar mogelijk te besparen op het gebruik van (fossiele) energie en bij te dragen aan het inzetten van alternatieven met minder impact op het milieu.

Binnen het Cosun netwerk wordt kennis en ervaring gedeeld om productieprocessen nog energie effici├źnter te maken door best practices uit te wisselen. Ook in de TPM-aanpak is er ruime aandacht voor energie en het besparen daarvan.

Een heel andere ontwikkeling is het vergisten van plantaardige resten waarvoor geen andere nuttige toepassing meer te vinden is. Suiker Unie is de voortrekker binnen Cosun met het produceren van ‘groen gas’ dat wordt gewonnen door vergisting in grote installaties. In totaal produceert Suiker Unie zo’n 30 miljoen m3 per jaar.
Ook de andere Cosun-bedrijven zijn bezig met het benutten van resten voor energiewinning of onderzoeken dit.