Header image

Mensen maken het verschil

Cosun-bedrijven draaien om grootschalige technologische processen. De installaties zijn steeds omvangrijker geworden; het aantal mensen in de productieomgeving is fors gedaald in vergelijking met vroeger.

Maar schijn bedriegt: het zijn onze medewerkers die zorgen dat er altijd voldoende aanvoer van grondstoffen is, dat de fabrieken optimaal kunnen draaien en die onverhoopte storingen snel oplossen. Ze zorgen achter de schermen dat alles soepel verloopt, dat vragen van afnemers snel en adequaat worden beantwoord. Anderen zijn bezig met het bedenken van nieuwe toepassingen, het verbeteren van de processen en het afhandelen van de logistiek. Weer anderen houden zich bezig met administratie, informatievoorziening en verlenen ondersteunende diensten aan collega’s.
 
Cosun investeert in zijn mensen. Opleidingen en training om kennis en vaardigheden op peil te houden en te vergroten spreken vanzelf. Fysieke en mentale conditie zijn voorwaarde voor goed functionerende medewerkers. Mensen willen worden betrokken bij het grotere geheel waaraan zij een bijdrage leveren en trots zijn op ‘hun’ bedrijf. Fitte, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers vormen de ruggengraat van het succes van Cosun.