Header image

Centrale ondernemingsraad

De centrale ondernemingsraad is ingesteld voor alle Nederlandse ondernemingen die tot het Cosun concern behoren. De raad bestaat uit elf leden die allemaal ook lid zijn van een bedrijfsondernemingsraad.

De raad brengt advies uit over bijvoorbeeld de verkoop van bedrijven, reorganisaties en de concernstrategie. De raad heeft periodiek overleg met de voorzitter van de concerndirectie.