Header image

Corporate Governance

Goed ondernemerschap, integer handelen, respect, toezicht, transparante verslaglegging en het afleggen van verantwoording vormen de belangrijkste elementen van het corporate governancebeleid van Cosun.
Het betreft ook de wijze waarop de relaties tussen de leden van de coöperatie, de raad van beheer, de raad van toezicht, de concerndirectie en de medewerkers zijn geregeld.

Cosun onderschrijft de NCR-Code voor Coöperatieve Ondernemingen en past deze toe, met uitzondering van een aantal principes en regels. In juni 2015 is een herziene editie van de NCR-Code uitgebracht. Voor alle duidelijkheid: het bestuur van de coöperatie wordt bij Cosun raad van beheer genoemd, de raad van commissarissen heet raad van toezicht.

Informeren en verantwoorden
Onze leden hebben behoefte aan specifieke informatie, zowel als lid van de coöperatie als in hun hoedanigheid als leverancier van bieten. Cosun kiest er vooralsnog voor de leden primair via de eigen kanalen op maat te informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen binnen hun coöperatie.
De mate van openheid naar de door de leden gekozen vertegenwoordigers in de ledenraad (vergelijkbaar met een algemene vergadering van aandeelhouders) is groter dan bijvoorbeeld naar anonieme aandeelhouders bij een beursgenoteerde onderneming. De informatie aan de ledenraad wordt om die reden niet openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de informatieverstrekking in de jaarlijkse kringvergaderingen die uitsluitend voor alle leden van Cosun toegankelijk zijn.

Via onder andere deze website delen wij daarnaast informatie over onze activiteiten en de wijze waarop wij ondernemen met alle belanghebbenden en geïnteresseerden. Onze financiële en maatschappelijke verslagen staan eveneens online op www.cosun-jaarverslag.nl