Header image

Concern

De samenstelling van de concerndirectie van Cosun is een afspiegeling van de concernstructuur.
 
 
 

Het topmanagement van Cosun bestaat uit de directeuren van de businessgroepen en directieleden met een functionele portefeuille, te weten Finance & Control incl. Shared Service Centre ICT, en R&D.
De directiesecretaris is tevens verantwoordelijk voor Corporate Development.
De coördinatie en eindverantwoordelijkheid is in handen van de voorzitter van de concerndirectie.
 
Albert (A.J.) Markusse voorzitter
Iwan (I.H.) Blankers directeur Sensus
Richard (G.C.A.M.) Corsmit directeur Duynie
Paul (P.H.J.) Mesters directeur Suiker Unie
Anthony (Ton) Martin Christiaanse directeur Aviko a.i.
Frank (F.C.J.) van Noord directeur Innovation
Hans (H.J.) Schuil directeur Finance & Control
Maaike (M.J.C.W.) van den Maagdenberg directeur Corporate Development en Directiesecretaris
   
   

De raad van beheer is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en heeft de uitvoering daarvan gedelegeerd aan de voorzitter van de concerndirectie. Deze is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het ondernemingsbeleid en de gang van zaken in de ondernemingen van de coöperatie.