Header image

Coöperatie

Cosun is een coöperatie waarvan ongeveer 9.000 bietentelers lid zijn en kent een rijke historie. De leden telen onder andere suikerbieten die zij na het rooien aanbieden bij de suikerfabrieken van Suiker Unie.

Raad van beheer
De raad van beheer heeft als primaire taak de coöperatie te besturen en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor zowel de coöperatie zelf als de ondernemingen die tot Cosun behoren. De raad bestaat uit negen leden, drie externe leden en zes leden die lid zijn van de coöperatie.

 
Dirk (D.H.) de Lugt voorzitter
Arwin (A.W.) Bos vicevoorzitter
Adri (A.J.B.P) Bossers lid
Ben (B.R.) van Doesburgh   extern lid
Ger (G.) Evenhuis                              lid
Marianne (A.A.C.M.) van den Hoek-Huybregts lid
Freek (F) Rijna                                               extern lid
Jan (J.H.D.) Voncken                                           lid
Sander (S.) Wijkstra                                            extern lid
Maarten (M) Boudesteijn                 secretaris


Meer informatie over relevante nevenfuncties van de leden van de raad van beheer en hun zittingstermijnen staan in dit overzicht. Cosun hanteert voor de leden van de raad van beheer een functieprofiel.

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van beheer. Vanuit een onafhankelijke positie geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van beheer en de ledenraad. De raad toetst, samen met de externe accountant, de jaarrekening van de coöperatie. Er zijn zes leden: vier leden zijn lid van de coöperatie en twee externe leden.
 
 
Jakob (J.) Bartelds voorzitter
Johan (J.L.) van Driel vicevoorzitter
Theo (T.P.) Koekkoek lid
Pieter (P.J.) van Maldegem lid
Edwin (E.H.W.J.E.) Michiels secretaris
Jacqueline (J.P.) Rijsdijk extern lid
Hans (H.) Huistra extern lid

Cosun hanteert voor de leden van de raad van toezicht een functieprofiel.

Ledenraad
De leden van Cosun kiezen het bestuur van de kring/afdeling waarin hun bedrijf is gevestigd. Alle kringbesturen van Cosun samen vormen de ledenraad. Dit orgaan kiest, op voordracht van de raad van beheer, de leden van de raad van beheer. Ook kiest de ledenraad, op voordracht van de raad van toezicht, de leden van de raad van toezicht.
De ledenraad stelt op voorstel van de raad van beheer de jaarstukken, de statuten en de reglementen vast. Daarnaast is de ledenraad een klankbord voor de raad van beheer. De ledenraad telt 61 leden, allen zijn lid van de coöperatie. Cosun hanteert voor de kringbesturen en ledenraad een functieprofiel.

Jongerenraad
De jongerenraad is de kweekvijver voor bestuurlijk talent binnen de coöperatie. De leden van deze raad vertegenwoordigen de aspirant en jonge leden. Lokale kring- of afdelingsbestuurders wijzen een of meerdere jongerenraadsleden aan. Samen vormen zij de landelijke jongerenraad.