Header image

Compliance

Compliance verwijst naar de mate waarin een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en met specifieke gedragscodes en regels die binnen een organisatie van kracht zijn.

Cosun hanteert een eigen gedragscode die binnen het gehele concern van toepassing is en voor iedereen geldt, ongeacht functie of standplaats. We volgen de code van de Nationale Coöperatieve Raad die speciaal voor grote coöperaties is ontwikkeld.

De externe accountant beoordeelt de jaarrekening van de coöperatie en de geconsolideerde jaarrekeningen van het concern en de bedrijven die ertoe behoren.