Header image

Cosun Principes

Cosun  is een co√∂peratie, producent van voeding en non-food en een concern dat zich verantwoordelijk voelt voor de invloed van al onze activiteiten. Op onze leden en medewerkers, op onze klanten en consumenten, op het milieu en mensen in de omgeving van onze vestigingen.

Op basis van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid, en onze waarden en normen hebben wij de principes waardoor wij ons laten leiden, beschreven en toegelicht. Onze bestuurders, managers en medewerkers zijn allen bekend met de Cosun Principes. Wij spreken elkaar aan op het naleven ervan.

Deze principes beogen Cosun bestuurders en medewerkers houvast te bieden bij het maken van soms lastige afwegingen. Men kan zelfs in een dilemma verzeild raken waarbij een oplossing alleen met veel moeite gevonden kan worden. Al onze zakenpartners en andere belanghebbenden mogen Cosun aanspreken op het toepassen van deze principes in ons doen en laten.

In het geval een medewerker een vermoeden van een misstand binnen het concern heeft en dat wil melden, biedt Cosun daartoe mogelijkheden. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘klokkenluidersregeling’.
Als iemand om wat voor reden ook niet via de interne kanalen wil of kan melden, staat hem de Cosun Speak Up lijn ter beschikking. Hiermee kan elke medewerker, desgewenst anoniem, via de telefoon of internet en in de eigen taal een melding doen.