Header image

Externe accountant

De jaarrekening van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. wordt met ingang van boekjaar 2013 gecontroleerd door:


Ernst & Young Accountants LLP
Postbus 455
5600 AL  Eindhoven