Header image

Wie zijn wij

Cosun is geworteld in de Nederlandse akkerbouw. Daar zijn we trots op. Meer dan honderd jaar geleden heeft een aantal bietentelers besloten een eigen suikerfabriek op te zetten. Dat ondernemerschap met groene vingers zit in de vezels van onze ondernemingen en de coöperatie.

Nog steeds verwerken wij de suikerbietenoogst in Nederland. Daarnaast zijn we andere activiteiten gaan ontplooien maar steeds in of aan de ‘groene’ sectoren verbonden. Daar ligt onze affiniteit en onze ambitie.
We maken voedingsmiddelen en ingrediënten daarvoor. Ontwikkelingen in de bio based economy bieden nieuwe kansen voor bedrijven die kennis en ervaring hebben met het verwerken van hernieuwbare grondstoffen, juist ook buiten de traditionele voedingsector. Denk aan bio plastics, natuurlijke kleur-, geur- en smaakstoffen en aan biovergisting om energie op te wekken.

Cosun is een coöperatie van Nederlandse akkerbouwers die suikerbieten telen. Zij zijn lid van de coöperatie en kiezen vertegenwoordigers uit eigen kring in de bestuursorganen. Via de bietenprijs delen zij mee in het rendement van de onderneming. Wij zijn tevens een groep ondernemingen die verschillend zijn als het gaat om omvang en leeftijd. Wat onze bedrijven gemeenschappelijk hebben, is dat ze allemaal ervaren en bedreven zijn in het efficiënt verwerken van agrarische grondstoffen tot voor andere bedrijven waardevolle producten en componenten.

Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie en SVZ zijn de namen van de vijf businessgroepen van Cosun. Cosun Research & Development levert diensten aan onze bedrijven en hun afnemers door hun kennis en ervaring op het gebied van procestechnologie, productontwikkeling, analysetechnieken en kwaliteitszaken. Cosun Biobased Products is een startende onderneming die producten ontwikkelt die passen in de bio-based economy.