Header image

Cosun boekt 20% hoger bedrijfsresultaat

3 april 2001

Cosun, producent van natuurlijke voedingsingrediënten, realiseerde een geconsolideerde netto-omzet van NLG 2.423 miljoen (1999: NLG 2.238 miljoen).
Het bedrijfsresultaat nam toe met 20% tot NLG 121 miljoen (1999: NLG 101 miljoen), vooral door een uitstekende bietencampagne.  De nettowinst kwam uit op NLG 63,3 miljoen (1999: 48,5 miljoen).
In 2000 is de ‘food ingredients’-divisie van Döhler aangekocht en zijn het champignonsubstraatbedrijf Theeuwen, Jadico specerijen en het belang in de Roemeense suikerfabriek Ludus verkocht.

 

Ontwikkelingen
De omzet in enkelvoudige ingrediënten (suiker, inulilne en fructose) was stabiel. Een lichte daling van de suikeromzet werd nagenoeg geheel gecompenseerd door een stijging van de omzet in inuline en fructose.
In het resultaat van Suiker Unie werd het effect van de goede campagne, stijgende wereldmarktprijzen en resultaatverbetering van de internationale suikeractiviteiten getemperd door de sterk gestegen energiekosten, een quotumkorting en een naheffing over de productie van 1999.
Het resultaat van inuline- en fructoseproducent Sensus liet een verbetering zien. De vraag naar inuline blijft sterk stijgen. Inspelend op de vraag naar innovatieve gezonde en smakelijke producten concentreert de onderneming zich verder op de ontwikkeling van nieuwe inulinetoepassingen voor functionele voedingsmiddelen en nutraceuticals.

 

De omzet in klantspecifieke ingrediënten ontwikkelde zich gunstig.
In het marktsegment Fine bakery (Unifine Döhler) is de omzet meer dan verdrievoudigd, mede door de acquisitie van Döhler Food Ingredients.
Ook bij Foodservice & snackfood (Unifine) steeg de omzet. De onderneming vergrootte haar aandeel in de groeimarkt voor koelverse maaltijden en maaltijdcomponenten.
In 2000 is flink geïnvesteerd in productontwikkeling en marketing & verkoop en zijn de bestaande activiteiten geherstructureerd. Hierdoor hield het resultaat geen gelijke tred met de omzetontwikkeling.
In de markt voor Fruit- & groenteapplicaties (SVZ) presteerde Cosun opnieuw uitstekend. SVZ heeft zich met succes begeven op de groeimarkt voor compounds: samengestelde producten die in samenwerking met de klant worden ontwikkeld.
Met de aankoop van een fruitverwerkingsfabriek in de Verenigde Staten versterkte Cosun haar positie op de markt voor fruit-toepassingen in Amerika.

 

De resultaten van de participaties verbeterden ten opzichte van 1999. Advanta herstelde zich enigszins van de teleurstellende prestaties in het voorgaande jaar. Aviko en Nedalco lieten een terugval zien in hun resultaten.

 

Vooruitzichten
Cosun blijft zich richten op verdere verbetering van de winstgevendheid van haar kernactiviteiten. De markt voor klantspecifieke voedingsingrediënten blijft gunstig.
Ook de vraag naar fructose en inuline zal zich positief ontwikkelen. De directie van Cosun verwacht in dit segment een verdere stijging van het resultaat.
Mede als gevolg van een quotumkorting wordt voor de suikeractiviteiten een lagere winstgevendheid verwacht.
Per saldo verwacht Cosun over 2001 een vergelijkbaar resultaat te realiseren als in 2000.

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de jaarcijfers nog niet officieel vastgesteld door de ledenraad van de coöperatie. In verband met de Mkz-situatie is de algemene jaarvergadering tot eind mei uitgesteld. In die vergadering worden de jaarstukken 2000 formeel ter goedkeuring voorgelegd.