Header image

Cosun acquireert bedrijven in banketsector

24 juli 2001

Eind juni 2001 hebben Unifine Döhler, onderdeel van Royal Cosun in Breda, en Döhler Eurocitrus overeenstemming bereikt over de overname van de Hongaarse activiteit van Döhler. Het betreft de activiteiten gericht op de Oost-Europese markt en omvat de productielocatie van aroma’s en het verkoopkantoor in Hongarije alsmede de verkoop van voedingsingrediënten in Roemenië en Turkije.
Half  juli  zijn Cosun en de aandeelhouders van Fruibel (Manage, België) overeen gekomen dat Unifine Döhler deze firma overneemt.
In dezelfde periode zijn de overnamebesprekingen met DSM Spanje succesvol afgerond. Cosun neemt de banketactiviteiten in Spanje en de productielocatie van DSM Bakery Ingredients in Barcelona over. Deze worden gecombineerd met de reeds bestaande activiteiten van Unifine Döhler.
Deze overnames passen in de strategie van Cosun om een vooraanstaande positie als leverancier van ingrediënten voor de banketsector in Europa op te bouwen. Met deze overname groeit Unifine Döhler naar een jaaromzet van rond de € 140 miljoen die wordt gerealiseerd door ongeveer zevenhonderd medewerkers.

 

Unifine Döhler is een Europese specialist in de productgroepen flavours & compounds, fruitpreparaten, banketmixen, zoete vullingen en decoratieproducten voor de ambachtelijke en (semi)-industriële bakkerijsector en de foodservice sector. Unifine Döhler is actief in de Europese markt en in Noord-Amerika.

 

De verwerving van de voedingsingrediënten van Döhler Hongarije betekent een versterking van de positie in Centraal- en Oost-Europa en richting het Midden-Oosten. Het productassortiment wordt verbreed met onder andere producten voor de banketsector en de zoetwarenbranche.

 

Fruibel heeft zich toegelegd op de productie van fruitpreparaten & -vullingen alsmede chocolade voor patisserie. De onderneming is gevestigd in Manage (België) en beschikt over een moderne productiefaciliteit die ruimschoots aan alle kwaliteitseisen beantwoordt. De onderneming is actief in zestig landen. De acquisitie van Fruibel betekent een significante versterking van Unifine Döhler’s positie in de Europese markt, vooral in de productgroep fruitpreparaten en -vullingen.

 

Met de acquisitie van de banketactiviteiten van DSM Bakery Ingredients Spanje verwerft Cosun een substantieel aandeel in de Spaanse markt voor banketproducten. Het pakket vormt een aanvulling op het bestaande assortiment van Unifine Döhler. De nieuwe combinatie heeft een marktaandeel van tussen de 20 en 25 procent in Spanje. DSM en Unifine Döhler zullen in nauwe samenwerking als specialist in hun eigen productgroepen een totaalpakket voor de banketbakkerij aanbieden via het Spaanse distributienetwerk.
Voor DSM Bakery Ingredients worden de komende jaren broodverbetermiddelen in loonproductie gemaakt.

 

Met de drie acquisities is een gezamenlijke omzet van € 45 miljoen verworven en is het aantal medewerkers toegenomen met 225.
De centrale ondernemingsraad van Cosun heeft positief gereageerd op de groei van Unifine Döhler. De vakorganisaties zijn geïnformeerd over de overname. De aankoop door Cosun heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid bij de drie geacquireerde ondernemingen.