Header image

Benoemingen raad van commissarissen

3 april 2002

In de jaarvergadering van Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. van 2 april 2002 zijn door de ledenraad in totaal zeven nieuwe bestuurders benoemd in respectievelijk het bestuur en de raad van commissarissen. Voor het eerst in het bestaan van de coöperatie zullen ook niet-leden deel gaan uitmaken van het bestuur.


Een en ander is het gevolg van een op handen zijnde statutenwijziging. Eén van de bestuurlijke vernieuwingen betreft het opnemen in het bestuur van ervaren bestuurders die geen lid van de coöperatie (bietenteler) zijn. In de raad van commissarissen hebben al enige jaren niet-leden zitting.


Tot het bestuur treedt toe ir. J.A. Smid, nu lid van de RvC en lid van de coöperatie. Twee niet-leden die deel gaan uitmaken van het bestuur zijn drs. I.L.G. van Melle (voormalig directievoorzitter van Van Melle N.V.) en drs. J.M.M. Megens (gepensioneerd directeur van o.a. Rabobank International). Er zijn in het bestuur nog twee vacatures, één voor een niet-lid en één voor een lid. Naar verwachting worden deze nog voor de zomer ingevuld.


De raad van commissarissen wordt versterkt met de ledenraadsleden W. van der Zee, C. van Hilten en ing. F. Wiersema. Ook hier treedt een nieuw niet-coöperatielid toe in de persoon van drs. C.E.M. de Waal  (oud-gedeputeerde in de provincie Limburg).


Deze bestuurlijke vernieuwing vormt een logisch vervolg op de wijziging in de directiestructuur van 2000, waarmee Cosun beoogt nog professioneler en slagvaardiger te kunnen opereren.