Header image

Bietenprijs Cosun gestegen

13 februari 2002

Royal Cosun, producent van ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie, heeft de BMS-bietenprijs voor de suikerbieten uit de campagne 2001 vastgesteld op € 56,88 per ton. Dit heeft het bestuur van de koninklijke coöperatie op 12 februari tijdens de ledenraadvergadering in Nijkerk bekend gemaakt.

 

De prijs van € 56,88 per ton exclusief BTW is vastgesteld voor BMS-bieten, bij een suikergehalte van 16% en een gemiddelde winbaarheid. Een stijging van ruim 8% ten opzichte van het jaar 2000. Toen was de prijs € 52,56. Voor C-bieten wordt € 15,22 per ton exclusief BTW betaald bij hetzelfde suikergehalte en dezelfde winbaarheid. Vorig jaar werd voor C-bieten € 13,68 per ton exclusief BTW betaald.

 

Cosun heeft 2001 afgesloten met een resultaat dat lager ligt dan in 2000. De kernactiviteiten ontwikkelen zich in totaliteit goed, ook in termen van rendement. De participaties daarentegen, met name Advanta en Aviko, hebben een moeilijk jaar achter de rug.

 

Cosun heeft een 30% deelneming in Aviko. Cebeco, dat de overige 70% van de aandelen bezit, heeft aangekondigd dat Aviko niet langer tot haar kernactiviteiten behoort. Cosun heeft grote belangstelling voor overname van het Cebeco aandeel in Aviko en is momenteel met Cebeco in gesprek over de overname van dit resterende aandelenpakket.

Op 2 april 2002 publiceert Cosun de definitieve cijfers over het afgelopen boekjaar. 

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de oogst en suikerproductie over 2001 in vergelijking met die over 2000 (tussen haakjes).

Totale bietproductie 3.767.000 (4.174.000) ton
Totale suikerproductie 596.000 (660.000) ton
waarvan C-suiker 57.000 (136.000) ton

               

In de eerste dagen van campagne 2001 is 1.357 ton Eko-suiker geproduceerd (2000: 1.378 ton).
 

De bietenprijs voor BMS-bieten bij 16% suiker en gemiddelde winbaarheid, exclusief BTW, heeft zich over de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld :
2001 : € 56,88 (ƒ 125,35)
2000 : € 52,56 (ƒ 115,82)
1999 : € 52,04 (ƒ 114,68)
1998 : € 59,58 (ƒ 131,29)

1997 : € 57,82 (ƒ 127,42)