Header image

Cosun boekt hoger bedrijfsresultaat over 2001

3 april 2002

Cosun realiseerde in 2001 een stijging van het bedrijfsresultaat met 32 procent tot € 79 miljoen (2000: € 60 miljoen). De geconsolideerde omzet van Cosun nam toe tot € 979 miljoen (2000: € 885 miljoen). Het netto resultaat in 2001 is uitgekomen op € 18 miljoen, een daling van 37 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, met name als gevolg van de teleurstellende resultaten van de participaties Aviko en Advanta.

 

In 2001 heeft Cosun wat betreft haar kernactiviteiten vooruitgang geboekt op het gebied van markt- en productontwikkeling,  productintroducties en verbetering van de efficiëntie. Daarmee is de basis van de onderneming verder versterkt.
 

De activiteiten in Enkelvoudige ingrediënten presteerden goed. Suiker Unie had een uitstekend jaar, ondanks een verlaging van het quotum. Het resultaat wordt vooral gedragen door een voorspoedig verlopen bietencampagne en een verhoogde afzet van C-suiker tegen goede prijzen. Nedalco realiseerde een aanzienlijke omzetstijging en een herstel van het resultaat. De toenemende vraag naar gezondere voeding zorgde voor een forse toename van de omzet in inuline (Sensus).


Van de activiteiten in Samengestelde ingrediënten versterkte Unifine Döhler haar Europese marktpositie in de banketsector aanzienlijk door drie overnames in achtereenvolgens België, Spanje en Hongarije. De omzet groeide ook in 2001 sterk maar de resultaten bleven hierbij achter door de concurrentiedruk en prijsstijgingen van grondstoffen die niet konden worden doorberekend.

 

Unifine kon profiteren van de groei in de foodservice- en snackfood-markt maar het resultaat bleef op het niveau van het jaar 2000 vanwege de kosten die gepaard gingen met aanpassingen in de organisatie.
Op de markt voor fruit- en groenteapplicaties realiseerde SVZ net als in de voorgaande jaren goede resultaten. Daarbij blijken de nieuwe markten voor compounds van fruit- en groentesappen  veelbelovend.


De resultaten van de Participaties Aviko en Advanta bleven achter bij de verwachtingen. Na een licht herstel in 2000 moest Advanta in 2001 verliezen melden als gevolg van een herstructurering en de valutacrisis in Argentinië en extra voorraadvoorzieningen in Noord-Amerika. De resultaten van Aviko hadden te lijden onder de overcapaciteit op de Noord-Amerikaanse markt en de daaruit voortvloeiende druk op de marges. Eind 2001 zijn de activiteiten in Noord-Amerika afgestoten.

 

Vooruitzichten
In de groep Enkelvoudige ingrediënten verwacht Cosun voor suiker een daling van het resultaat ten opzichte van 2001. Nedalco zal kunnen profiteren van de gestegen marktprijzen. Voor Sensus zal het resultaat lager uitkomen door de sterk tegenvallende oogst van cichorei in 2001. De omzet in inuline zal verder stijgen.
In de groep Samengestelde ingrediënten zullen de omzet en het resultaat naar verwachting verder toenemen. Met name Unifine Döhler zal na de afronding van de integratie in de loop van het jaar een herstel van de resultaten kunnen laten zien. Ook bij de Participaties wordt een beter resultaat verwacht. Aviko kan zich door de verkoop van de Noord-Amerikaanse activiteiten concentreren op groei en grotere winstgevendheid in de Europese markt. Het resultaat van Advanta zal als gevolg van de inmiddels genomen maatregelen sterk verbeteren.

Cosun heeft haar activiteiten in zaaizaden opnieuw bekeken in het licht van de strategie om uit te groeien tot internationale speler in voedingsingrediënten. De conclusie is dat zaden hieraan geen strategische bijdrage kunnen leveren. Inmiddels onderzoekt Cosun, samen met haar mede-aandeelhouder, de mogelijkheid om beider belang in Advanta te verkopen.