Header image

Bietenprijs Cosun bekendgemaakt

12 februari 2003

Royal Cosun, producent van ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie, heeft de BMS-bietenprijs voor de suikerbieten uit de campagne 2002 vastgesteld op € 51,91 per ton. Dit heeft het raad van beheer van de coöperatie op 11 februari tijdens de ledenraadvergadering in Nijkerk bekend gemaakt.

 

De prijs van € 51,91 per ton exclusief BTW is vastgesteld voor BMS-bieten, bij een suikergehalte van 16% en een gemiddelde winbaarheid. Een daling van ruim 8% ten opzichte van het jaar 2001, toen was de prijs € 56,88.  De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de Europese suikerquotumkorting met ca. 6,5% en een naheffing productieheffing over 2001. Voor C-bieten wordt als gevolg van de lage wereldmarktprijs € 5,15 per ton exclusief BTW betaald bij hetzelfde suikergehalte en dezelfde winbaarheid. Vorig jaar werd voor C-bieten € 15,22 per ton exclusief BTW betaald.


Op 8 april 2003 publiceert Cosun de cijfers over het afgelopen boekjaar.

 

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de oogst en suikerproductie over 2002 in vergelijking met die over 2001 (tussen haakjes).

Totale bietproductie 4.024.000 (3.767.000) ton
Totale suikerproductie 642.000 (596.000) ton
waarvan C-suiker 138.000 (57.000)


De bietenprijs voor BMS-bieten bij 16% suiker en gemiddelde winbaarheid, exclusief BTW, heeft zich over de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld :

2002 : € 51,91
2001 : € 56,88
2000 : € 52,56
1999 : € 52,03