Header image

Cosun verdubbelt nettowinst in 2002

8 april 2003

Royal Cosun, producent van natuurlijke voedingsmiddelen en –ingrediënten, realiseerde een nettoresultaat van EUR 39 miljoen, een stijging van 112% ten opzichte van 2001. De geconsolideerde omzet van Cosun nam in 2002 toe met 13% tot EUR 1.104 miljoen (2001: EUR 979 miljoen). Daarvan was 12% toe te schrijven aan de acquisitie van Aviko, waarin Cosun reeds een belang van 30% had. Het bedrijfsresultaat daalde met 38% tot EUR 48 miljoen (2001: EUR 79 miljoen).

 
De groep basisingrediënten behaalde als geheel mindere resultaten dan in 2001. Suiker Unie profiteerde van een goede campagne door gunstige weersomstandigheden ten tijde van de oogst en een wederom gestegen efficiency van de productie. Daar staat tegenover dat een Europese quotumkorting in combinatie met een naheffing over 2001 van 8,3% een fors negatief financieel effect heeft.

Sensus had een moeilijk jaar, hoofdzakelijk door de beperkte oogst in 2001. De afzet van inuline nam verder toe.

De resultaten van Nedalco waren matig door lage marktprijzen.

 

In de loop van 2002 verwierf Cosun het volledig eigendom van de producent van aardappelspecialiteiten Aviko, een van de toonaangevende spelers in Europa in deze markt. Aviko richt zich vooral op de foodservice en de consumentenmarkt en is de tweede speler in de Europese markt voor aardappelproducten. Met Aviko heeft Cosun zich duidelijk versterkt.
De onderneming presteerde, conform verwachting, operationeel veel beter dan in 2001, met name doordat in dat jaar afscheid is genomen van de verliesgevende activiteiten in Noord-Amerika.

 

De groep samengestelde ingrediënten liet operationeel een verbetering zien. Dit wordt echter nog onvoldoende zichtbaar in het financiële resultaat. Voor Unifine Döhler was 2002 succesvol. Weliswaar veroorzaakte de overdracht van activiteiten van een derde partij naar een fabriek van Unifine Döhler enige vertraging, maar als geheel is het bedrijf nu beter gestructureerd. De integratie van de in 2001 verworven bedrijven verliep goed. Unifine had daarentegen in 2002 een moeilijker jaar, met name door tegenslag bij de bouw van de nieuwe fabriek in Nijkerk. De Noord-Amerikaanse en industriële activiteiten presteerden goed. SVZ kan terugkijken op een operationeel goed jaar, met gunstige resultaten voor zowel de fruit- als de groenteactiviteiten.
 

Cosun’s participatie Advanta realiseerde, na tegenvallende resultaten in voorgaande jaren, een sterke verbetering en kwam terug in de zwarte cijfers. Het voornemen is om, samen met de andere aandeelhouder, deze participatie af te stoten.

 

Vooruitzichten
Cosun heeft in 2002 gewerkt aan verdere stroomlijning van de organisatie en verhoging van de efficiency. De groep basisingrediënten richt zich hierbij voornamelijk op instandhouding van de winstgevendheid, terwijl Aviko en de groep samengestelde ingrediënten de omzet- en winstgroeimogelijkheden bieden om de leden van de coöperatie de revenuen te bieden die zij mogen verwachten.

 

Het resultaat van de groep basisingrediënten zal in 2003 lager zijn dan in het voorgaande jaar, onder andere door autonome kostenstijgingen bij Suiker Unie en continue druk op de Europese suikermarkt. De lagere alcoholprijzen zetten het resultaat van Nedalco onder druk. Sensus zal zich herstellen van het moeilijke jaar 2002, mede dankzij een verdere groei van de inuline-omzet.
De marges in aardappelproducten staan onder druk, maar de verwachting is dat Aviko de effecten hiervan deels kan compenseren door kostenbesparingen en vergroting van haar afzet en marktaandeel.

 

In de groep samengestelde ingrediënten zal de omzet en het resultaat naar verwachting toenemen. Unifine Döhler kan profiteren van de integratie- en herstructureringsactiviteiten die in 2002 zijn afgerond. Unifine verwacht continuering van de goede resultaten in Noord-Amerika en in de sector industriële ingrediënten. In de sector foodservice verwacht Unifine herstel na de vrijwel afgeronde verbouwactiviteiten in 2002.
Voor Advanta wordt voor 2003 een goed resultaat verwacht, maar de bijdrage aan het resultaat van Cosun wordt mede bepaald door de voortgang in het verkoopproces van deze participatie.
 

Exclusief resultaat deelnemingen (voornamelijk Advanta) en buitengewone baten en lasten wordt voor 2003 een nettoresultaat verwacht vergelijkbaar met het jaar 2002. Hierbij moeten Aviko en de groep samengestelde ingrediënten compensatie bieden voor de lagere resultaten van de groep basisingrediënten.