Header image

Van Campen, voorzitter raad van beheer

12 februari 2003

Op voordracht van de Raad van Beheer van Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. is de heer J.E.M. (Jos) van Campen door de Ledenraad benoemd tot voorzitter van de Raad van Beheer. Dit besluit is genomen tijdens de ledenraadvergadering van 11 februari jl. in Nijkerk. De benoeming van Van Campen gaat in per 20 mei 2003.


Van Campen (52) volgt Ir. H.E. (Harm Eiso) Clevering op. Na tien jaar leiding te hebben gegeven aan het bestuur, inmiddels de Raad van Beheer, van de coöperatie heeft Clevering zich niet herkiesbaar gesteld.

Jos van Campen is akkerbouwer in de Noordoostpolder. Hij heeft een staat van dienst opgebouwd als bestuurder zowel in maatschappelijke organisaties als in het bedrijfsleven. Daarnaast is hij als bestuurslid actief in de wereld van de paardensport en –fokkerij. Zijn loopbaan binnen Cosun begon hij als kringbestuurder, voorzitter van de kring Noordoostpolder en vanaf 1992 is hij lid van de Raad van Beheer. Hij is tevens voorzitter van Stichting Pensioenfonds Royal Cosun en van de Commissie Ledenzaken.

De periode tot 20 mei  zal de aanstaande voorzitter benutten om zich voor te bereiden op zijn nieuwe functie.