Header image

Overname Aviko door Cosun definitief

26 augustus 2003

Op maandag 26 augustus 2002 heeft de overdracht van het 70 procentaandeel van de Cebeco Groep in Aviko aan Royal Cosun plaatsgehad. Hiermee is Aviko een 100% dochteronderneming van Cosun geworden.


De directievoorzitters van Cebeco, Ton Houben, en Cosun, Kees Menkhorst, tekenden daartoe de benodigde documenten in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Aviko.

Op 26 juni was reeds een principe overeenkomst over de geplande overname bereikt.