Header image

Cosun koopt banketspecialist in Spanje

28 februari 2003

Royal Cosun, producent van voedingsingrediënten en –producten, en Vandemoortele, producent van margarine en vetten hebben op 27 februari jl. overeenstemming bereikt over de overname van de brood- en banketactiviteiten van Lasem Alimentación in Spanje. Dit bedrijf is een volle dochter van de Vandemoortele groep in België.


Lasem produceert margarine en ingrediënten voor brood en banket, vooral voor de Spaanse markt. De margarine-activiteiten van Lasem Alimentación worden voortgezet binnen de Vandermoortele kernactiviteiten in margarine en vetten.

De banketactiviteit van Lasem wordt geïntegreerd in Unifine Döhler Espana. Tegelijkertijd verkoopt Unifine Döhler Espana de broodingrediënten activiteiten van Lasem door aan DSM Bakery Ingredients in Spanje.
Unifine Döhler is de businessgroep binnen Cosun die zich richt op de Europese markt voor banketspecialiteiten.

 

Unifine Döhler wil tot de Europese top drie van leveranciers van hoogwaardige banketingrediënten behoren en een sterke nummer twee zijn in de Spaanse markt. Spanje is een strategisch belangrijke markt voor Unifine Döhler en vormt de uitvalsbasis voor verdere groei in Zuid Europa. De integratie van de banketingrediënten van Lasem draagt bij aan de verdere versterking van Unifine Döhler’s positie in de Spaanse markt.

Daarnaast heeft Unifine Döhler overeenstemming met DSM Bakery Ingredients Portugal bereikt over overname van DSM’s 50%-belang in het Portugese banketingrediëntenbedrijf Debic Gb.
Met deze acquisitie heeft Unifine Döhler tevens een entree bewerkstelligd voor de Portugese markt, hetgeen past in de groeistrategie van Unifine Döhler in Zuid Europa.

De drie bedrijven, Unifine Döhler, DSM Bakery Ingredients en Vandemoortele, hebben de intentie te gaan samenwerken in de Iberische markt – ieder in zijn eigen kernactiviteit: banketingrediënten resp. broodingrediënten resp. margarine en vetten - zodat zij een compleet assortiment specialiteiten kunnen aanbieden en optimaal gebruik maken van elkaars distributienetwerken.|


De overname heeft geen gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen. De ondernemingsraden is om advies gevraagd.