Header image

Bietenprijs Cosun bekendgemaakt

18 maart 2004

Royal Cosun, producent van ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie, heeft de BMS-prijs voor de suikerbieten uit de campagne 2003 vastgesteld op € 54,79 per ton. Bij een gemiddeld gehalte komt dit overeen met een prijs van € 59,60 per ton BMS-bieten, een stijging van 14% ten opzichte van 2002. Dit heeft de raad van beheer van de coöperatie op 10 februari tijdens de ledenraadsvergadering in Nijkerk bekend gemaakt.

 

De prijs van € 54,79 per ton exclusief BTW (vorig jaar: € 51,91) is vastgesteld voor BMS-bieten, bij een gemiddelde winbaarheid en een suikergehalte van 16%. Het werkelijke suikergehalte was in 2003 dankzij de goede weersomstandigheden uitzonderlijk hoog en bereikte een gemiddelde van 17,04%. Hierdoor stijgt de gemiddelde BMS-prijs tot € 59,60 (vorig jaar: € 52,17). De belangrijkste oorzaken van deze stijging met 14% zijn, behalve het hoge suikergehalte, de teruggave van productieheffing over het seizoen 2002/2003 en de ten opzichte van het vorige jaar beperkte quotumkorting.

De prijs voor de C-bieten, bij een suikergehalte van 16% en een gemiddelde winbaarheid, is als gevolg van de historisch lage wereldmarktprijzen, mede als gevolg van de lage dollarkoers, gedaald tot € 4,64. Vorig jaar werd voor C-bieten € 5,15 per ton exclusief BTW betaald.
 

Op 18 maart publiceert Cosun de cijfers over het afgelopen boekjaar. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de oogst en de suikerproductie over 2003 in vergelijking met die over 2002 (tussen haakjes).

Totale bietproductie 4.071.000 (4.024.000) ton
Totale suikerproductie 677.000 (642.000) ton
waarvan C-suiker 146.000 (138.000) ton


De bietenprijs voor BMS-bieten bij een suikergehalte van 16% en een gemiddelde winbaarheid, exclusief BTW, heeft zich over de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:
2003 : € 54,79

2002 : € 51,91

2001 : € 56,88

2000 : € 52,56

1999 : € 52,03