Header image

EU hervormingsplan bedreigend voor bietenteelt

15 juli 2004

Baarn, 14 juli 2004 – De Nederlandse suikersector heeft kennis genomen van beleidsplannen voor hervorming van de EU-suikermarktordening die vandaag door de Europese Commissie zijn gepresenteerd. In die plannen worden drastische ingrepen voorgesteld voor onder andere de suikerprijs, de bietenprijs, interventiemechanisme en de nationale productiequota. In een eerste voorlopig oordeel wijst de Nederlandse suikersector de beleidsplannen op een aantal hoofdpunten scherp af. Die kritiek richt zich op de omvang van de voorgestelde prijsverlaging, de korte termijn waarbinnen veel ingrepen moeten plaatsvinden, zonder een helder toekomstperspectief op de lange termijn, en het ontbreken van een beleidsinstrument om het suikeraanbod op de Europese markt te beheersen. Over nieuwe ideeën zoals een Europese opkoopregeling voor inefficiënte suikerproductie en de verhandelbaarheid van nationale quota is de suikersector in aanleg positief gestemdAls gevolg van de hervormingen die in de beleidsplannen worden voorgesteld, zou de economische basis van de bietenteelt in Nederland onder onaanvaardbare hoge druk komen te staan. Oorzaak hiervan is de combinatie van de zware suiker- en bietenprijsverlaging, de forse beperking van de nationale suikerquota en de ontkoppeling van een gedeeltelijke compensatieregeling voor bietentelers. Door het ontkoppelen van de compensatieregeling van de bietenproductie worden bietentelers die dóór willen gaan niet aangemoedigd, maar juist gestimuleerd te stoppen. Ook voor suikerproducenten heeft dit nadelige gevolgen, omdat die afhankelijk zijn van de betrouwbare aanlevering van suikerbieten bij de fabriek.

Een belangrijk bezwaar is ook het ontbreken van een helder kader voor het beheersen van het suikeraanbod op de Europese markt. Een dergelijk ‘supply management’-systeem is volgens de suikersector onontbeerlijk om de verhandelbaarheid van nationale quota op gang te krijgen. Hierbij speelt ook de korte termijn waarbinnen hervormingen zich zouden uitstrekken een nadelige rol, omdat dit Europese suikerproducenten nauwelijks gelegenheid biedt adequaat en met vertrouwen in een duidelijk toekomstperspectief op de nieuwe situatie in te spelen. 

 

 

Platform Toekomst Suikermarkt

In het het Platform Toekomst Suikermarkt zijn Suiker Unie en CSM Suiker B.V. vertegenwoordigd. Het is door de Nederlandse suikerproducenten opgericht om betrouwbare informatie over de achtergronden en werking van de suikermarktordening te bieden en gesprekspartner te zijn voor de belanghebbenden op dit terrein. Daartoe treedt het Platform op als woordvoerder, geeft presentaties en publiceert informatiematerialen en studies.