Header image

NMA doet onderzoek bij Cosun

21 april 2004

Deze ochtend (21 april) is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gestart met een onderzoek bij Royal Cosun en haar dochteronderneming Suiker Unie.

 

De NMa wil nagaan of, en zo ja in hoeverre, er ongeoorloofde afspraken in de keten en/of met concurrenten zijn gemaakt. Cosun en Suiker Unie verlenen alle medewerking aan dit onderzoek.