Header image

Cosun verkoopt Canadese dochter

4 februari 2004

Royal Cosun en Heinz in Canada hebben op 3 februari 2004 overeenstemming bereikt over de verkoop van Richardson (Canada) aan Heinz. Richardson maakte sinds zomer 1998 deel uit van Unifine, specialist in producten voor de foodservice sector.


De beslissing om Richardson te verkopen is ingegeven door enerzijds het concentreren van de Cosun sauzen en specerijenactiviteiten op de Europese markt en minder op de Noord-Amerikaanse, en anderzijds de geringe synergie tussen de Europese en Amerikaanse activiteiten. Gecombineerd met de mogelijkheid om de onderneming aan een partij te verkopen die Richardson prima kan inpassen in de bestaande business en strategie, heeft dit Cosun doen besluiten tot verkoop van deze succesvolle onderneming.
Uit de partijen die Cosun in het verleden al hadden benaderd, bleef Heinz over als meest serieuze partij voor de overname van Richardson.

Heinz is van plan om Richardson in te passen in de bestaande organisatie. De fabriek die speciaal is ingericht op producten voor de foodservice sector blijft operationeel. De ondernemings-raad van Unifine en de centrale ondernemingsraad van Cosun hebben een positief advies uitgebracht over de verkoop.
De medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd over de overname en de consequenties daarvan voor de korte termijn.