Header image

Cosun verkoopt belang in Advanta

12 mei 2004

Royal Cosun, producent van ingrediënten voor voeding, en mede-aandeelhouder AstraZeneca PLC hebben overeenstemming bereikt over verkoop van hun aandelen (50 % elk) in Advanta BV aan Syngenta AG.
Met de transactie is € 400 miljoen gemoeid, plus een verrekening op basis van de nog vast te stellen netto-activawaarde.

 

De verkoop is onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde instanties in zowel de Verenigde Staten als in Europa. De centrale ondernemingsraad van Royal Cosun heeft positief geadviseerd over de voorgenomen verkoop. Naar verwachting zal de transactie in het derde kwartaal van 2004 kunnen worden afgerond.