Header image

Suiker Unie stopt suikerproductie in Puttershoek

22 december 2004

Suiker Unie heeft het voornemen om de productie van suiker in haar fabriek in Puttershoek na afloop van de campagne 2004 te beëindigen. De suikerfabrieken in Groningen en Dinteloord nemen het aandeel van Puttershoek over. Bij deze keuze is de geografische positie van de bietentelers ten opzichte van die van de suikerfabrieken doorslaggevend geweest. Door de voorgenomen sluiting komen 135 arbeidsplaatsen te vervallen. De inzet van Suiker Unie is herplaatsing van medewerkers van suikerfabriek Puttershoek. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door oudere werknemers, ook die van onze andere locaties, te laten uitstromen.
 

Het stopzetten van de suikerproductie in Puttershoek is gericht op het verder verbeteren van de efficiëntie en is daarnaast ingegeven door de effecten van het veranderende suikerbeleid binnen de Europese Unie. Dit voorziet, volgens de huidige voorstellen, in een hervorming van de suikermarktordening en kan betekenen dat de bieten- en suikerprijs zullen worden verlaagd.
Het Europese suikerquotum kan eveneens afnemen en daarmee ook het bietenareaal. Beperking van de export naar buiten de EU en vergroting van suikerimporten vanuit derde landen zullen deze afname versterken.
 

Als gevolg van het Europese beleid komt de marge onder druk. Hierdoor moet stijging van de kosten, waaronder arbeidskosten en milieulasten, door efficiëntieverbetering worden opgevangen.
 

De gevolgen van mogelijk sterke prijsverlaging en quotumdaling in de toekomst zijn niet langer te compenseren door geleidelijke  efficiëntiemaatregelen. Sluiting van de suikerfabriek in Puttershoek is noodzakelijk vanuit het oogpunt van continuïteit van Suiker Unie op langere termijn.
 

Suiker Unie blijft in Puttershoek actief met de productie van specialiteiten, zoals onder andere basterdsuiker, poedersuiker en klontjes voor consument en industrie.
 

Inmiddels is advies over dit voorgenomen besluit aangevraagd bij de Ondernemingsraad van Suiker Unie. Verder zal overleg plaatsvinden met de betrokken vakorganisaties.