Header image

Boeren, bonden en bedrijven in actie

21 juni 2005

Den Haag, 21 juni 2005 – Vandaag hebben honderden suikerbietentelers en werknemers in de Nederlandse suikersector samen met werkgevers en FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, CUMELA Nederland en het Platform Toekomst Suikermarkt actie gevoerd bij de Tweede Kamer in Den Haag. Zij overhandigden daarbij de uitkomsten van een onderzoek over de sociaal-economische gevolgen van het Europese hervormingsvoorstel voor EU-suikermarktordening aan mw. J.M.G. Schreijer-Pierik, voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer.
 

Als de Europese hervormingsplannen voor de suikermarkt onverkort worden uitgevoerd dreigen 11.500 arbeidsplaatsen in de gehele suikerketen verloren te gaan. De suikersector en de bonden maken zich daarover grote zorgen.
 

‘Het huidige Europese hervormingsplan voor de suikermarkt gaat uit van een veel te forse prijsdaling. Daardoor kan er in Nederland straks niet langer rendabel worden geproduceerd,’ zei Aike Maarsingh, voorzitter van de Nederlandse Bieten Federatie. ‘De prijsdaling dreigt onverantwoord snel en steil te worden uitgevoerd.’
 

Voor de suikersector zou die forse prijsdaling het einde van de bedrijvigheid kunnen betekenen. Het gevolg daarvan is een verlies van meer dan 11.000 arbeidsplaatsen in de gehele suikerketen. ‘Wij zien de contouren van een dreigend sociaal drama. Het smaakt extra bitter dat dit wordt gevoeld in regio’s die het toch al zwaar hebben,’ zegt Anja Jongbloed van FNV Bondgenoten. ‘Het Noordoosten en Zuidwesten kunnen zulke harde klappen niet opvangen met ander werk.’
 

Jaap Jongejan van CNV BedrijvenBond voegt daaraan toe: ‘De suikersector in Nederland behoort tot de groep meest efficiënte in Europa. Het zou te gek voor woorden zijn als de  hervormingsplannen van de Commissie in Brussel zo rigoureus worden uitgevoerd dat zelfs Nederland het niet meer kan bijbenen.’”
 

In opdracht van de vakorganisaties CNV BedrijvenBond, FNV Bondgenoten, CUMELA Nederland, het Hoofdproductschap Akkerbouw en het Platform Toekomst Suikermarkt heeft het onderzoeksbureau Research voor Beleid onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van de meest rigoureuze veranderingen in het Europese hervormingsvoorstel voor de EU-suikermarktordening. De belangrijkste uitkomsten daarvan zijn een mogelijk maximaal verlies van 11.500 arbeidsplaatsen, een gemiddelde daling van het bedrijfsinkomen van akkerbouwers van minstens 19 procent, het vervallen van de bijdrage van de suikersector aan het Bruto Binnenlands Product van 1 miljard euro en een aanzienlijke kapitaalsvernietiging bij zaadbedrijven en loonbedrijven.