Header image

Overname door Aviko Rixona definitief

24 januari 2005

Aviko Rixona, onderdeel van de Aviko groep, en Nestlé Nederland hebben overeenstemming bereikt over de overname van Nestlé’s aardappelactiviteiten in Venray door Rixona. Het voornemen hiertoe is medio mei 2004 aangekondigd. De overdracht van de activiteiten zal naar verwachting 31 januari 2005 plaatsvinden.
 

De acquisitie door Rixona betreft de gehele aardappelverwerking. Voor Rixona betekent deze overname een versterking van haar positie als Europees marktleider in aardappelgranulaten en –vlokken voor de industrie, foodservice en retail. De productiefaciliteiten en het goed opgeleide personeel in Venray bieden Rixona de mogelijkheden haar ambities te verwezenlijken.
 

Tussen Nestlé Nederland en Rixona is een meerjarige overeenkomst gesloten voor de productie van aardappelproducten voor Nestlé, dat verantwoordelijk blijft voor de marketing en verkoop van aardappelproducten onder haar eigen merken. De overige culinaire productieactiviteiten van Nestlé in Venray maken geen onderdeel uit van de transactie.
 

Alle medewerkers betrokken bij de aardappelactiviteiten van Nestlé in Venray gaan over naar Rixona. De ondernemingsraden van Rixona en Nestlé hebben positief advies uitgebracht.