Header image

Versterking in Europese suikermarkt

21 juli 2006

Royal Cosun streeft naar een duurzame Nederlandse suikersector die zich moet bewijzen op Europees niveau. De bekendmaking eerder vandaag dat CSM zijn suikerdivisie aan Cosun wil gaan overdragen, ligt in lijn met Cosun’s strategie om een sterkere positie voor haar suikerbedrijf Suiker Unie op de internationale suikermarkt te verwerven. Mede als gevolg van de hervormingen van de Europese marktordening voor suiker, is deze markt een Europese markt geworden waar de kostprijs van cruciaal belang is. Door het bundelen van de krachten kan de kostprijs verder worden verlaagd. 
 
Beide suikerproducenten, Suiker Unie en CSM Suiker, hebben tezamen ongeveer vijf procent marktaandeel in Europa en vullen elkaar goed aan. De synergie-effecten betreffen voornamelijk organisatie, productie en logistiek. Op Europees niveau telt de combinatie meer mee dan de afzonderlijke bedrijven en, niet in de laatste plaats, past deze acquisitie in het streven om een duurzame en renderende bietenteelt en suikerindustrie in Nederland te waarborgen.
 
Over de consequenties van de voorgenomen overname is op hoofdlijnen aan te geven dat de verwerkingscapaciteit van de drie suikerfabrieken (Groningen, Hoogkerk en Dinteloord) nodig is. Er is geen sluiting van een van deze productielocaties voorzien als gevolg van deze transactie. Over de wijze waarop de overige activiteiten van CSM Suiker en Suiker Unie zullen worden samengevoegd, is op dit moment nog niets met zekerheid aan te geven.
 
Intussen is er tussen Cosun en de NBF, de federatie waarin de CSM-telers zijn verenigd, gesproken over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de CSM-telers aansluiting kunnen vinden bij de coöperatie. Cosun is voorstander van toetreding van CSM-telers tot de coöperatie. Dit voorkomt onduidelijkheid over rechten en plichten en houdt de onderlinge relaties zuiver. Zodra de besluitvorming hierover is afgerond, zullen wij hierover nader berichten.
 
De SER, de vakorganisaties en de betrokken ondernemingsraden zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Daarnaast moet de NMa een oordeel geven over de overname. Wij hebben er vertrouwen in dat geen bezwaar zal worden aangetekend tegen de voorgenomen overname van CSM Suiker door Cosun.