Header image

Cosun zegt Raamovereenkomst Suikersysteem op

13 juni 2006

Royal Cosun heeft kenbaar gemaakt de Raamovereenkomst Suikersysteem per 1 januari 2007 formeel op te zeggen. Cosun maakt gebruik van deze opzeggingsmogelijkheid in verband met de wijzigingen in de Europese suikermarktordening en de onzekerheid over hoe de structuur van de Nederlandse suikerindustrie eruit gaat zien. Cosun wil op korte termijn met alle betrokken partijen in overleg treden om te komen tot een suikersysteem 2007 en een nieuwe raamovereenkomst. Het huidige systeem van teeltreferenties zal wat Cosun betreft behouden blijven.
 
Aanpassingen in de Europese suikermarktordening maken het noodzakelijk om het huidige suikersysteem te herzien. Daarnaast is onduidelijk hoe de structuur van de Nederlandse suikerindustrie zich gaat vormen. De gevolgen van deze externe ontwikkelingen voor de afspraken in de raamovereenkomst en het suikersysteem zullen pas duidelijk worden na de uiterlijke opzegtermijn van de raamovereenkomst. Daarom heeft Cosun besloten vóór deze termijn de raamovereenkomst op te zeggen. 
 
Cosun spreekt zich nadrukkelijk uit vóór een suikersysteem 2007 en een nieuwe raamovereenkomst, en wil met de betrokken partijen in overleg treden om opnieuw tot afspraken te komen waarin rekening kan worden gehouden met de ontwikkelingen in de komende maanden. Cosun is voorstander van het behoud van het huidige systeem van teeltreferenties, zodat de huidige verdeling van quotumbieten per teler blijft zoals deze is.
 
In 2002 is de Raamovereenkomst Suikersysteem in werking getreden. Daarin hebben de NBF (Nederlandse Bietenfederatie), LTO Nederland, de Commissie Teeltaangelegenheden van het Hoofdproductschap Akkerbouw, Cosun en CSM Suiker B.V. afspraken gemaakt over de jaarlijkse totstandkoming van een suikersysteem. Deze overeenkomst kan worden beëindigd met een opzegtermijn van een half jaar.