Header image

Cosun maakt bietenprijs 2005 bekend

9 februari 2006

Royal Cosun, producent van ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie, heeft de BMS-prijs voor de suikerbieten uit de campagne 2005 vastgesteld op EUR 51,72 per ton. Dit heeft de raad van beheer van de coöperatie op 8 februari tijdens de ledenraadsvergadering in Nijkerk bekend gemaakt.

De prijs van EUR 51,72 per ton exclusief BTW is vastgesteld voor BMS-bieten, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte. Over de campagne 2004 kon nog EUR 59,14 per ton bieten worden uitbetaald. Het gemiddelde suikergehalte (16,9%) was in 2005 hoger dan vorig jaar (16,2%).
Goede weersomstandigheden, vooral in het najaar, resulteerden in een uitstekende suikeropbrengst van gemiddeld 11,2 ton per hectare wat zich vertaalt in EUR 3.172 per hectare (2004: EUR 3.324).
 

De bietenprijs voor 2005 valt lager uit dan in voorgaande jaren. De belangrijkste redenen daarvoor zijn een omvangrijke declassificatie (13%), waardoor de hoeveelheid C-bieten in het BMS fors is toegenomen, en een naheffing uit Brussel. Netto effect van beide maatregelen is -/- EUR 6 per ton bieten.
 

Voor het eerst is de bietenoogst (3.791.000 ton in 2005) verwerkt in twee suikerfabrieken, in Groningen en in Dinteloord. De fabriek in Puttershoek is na de vorige campagne stilgelegd. De campagne heeft in totaal 109 dagen geduurd en kon nog voor het einde van het jaar worden afgerond (28 december).
 

De prijs voor de C-bieten bij een gemiddeld suikergehalte en een gemiddelde winbaarheid is, als gevolg van de hogere wereldmarktprijzen, gestegen tot EUR 16,85 (2004: EUR 5,23). Onderstaand is een overzicht opgenomen van de oogst en de suikerproductie over 2005 in vergelijking met die over 2004 (tussen haakjes):
 

Totale bietproductie 3.791.000   (4.085.000) ton
Totale suikerproductie 599.000 (648.000) ton
waarvan C-suiker 130.000   (109.000) ton


Op 28 maart publiceert Cosun de cijfers over het afgelopen boekjaar.