Header image

Aviko bouwt fabriek in China

20 maart 2007

Aviko, onderdeel van Royal Cosun, heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de overheid van Zhangye City en Minle County om in de Chinese provincie Gansu te investeren in een aardappelverwerkende industrie. 
 
Op een industrieterrein in de directe omgeving van een belangrijk aardappelteeltgebied wordt een nieuw aardappelverwerkend bedrijf gebouwd. Hier zullen in eerste instantie gedroogde aardappelproducten worden geproduceerd, zoals vlokken (en granulaat). De verwerkingscapaciteit zal in de eerste fase ca. 80.000 ton per jaar bedragen.
 
Aviko wil in de komende jaren haar positie in Azië, vooral in China opbouwen en versterken. Er zijn legio kansen in deze sterk groeiende markt voor aardappelproducten.
 
De overheid van Zhangye en Minle County hebben zich bereid verklaard deze investering actief te ondersteunen door middel van uitbreiding van het areaal voor de teelt van aardappelen, investeringen in intensieve teeltbegeleiding en de ontwikkeling van specifieke aardappelrassen. Bovendien gaat de Chinese partner de bouw van een aardappelopslag van ca. 35.000 ton voor haar rekening nemen.
 
Met de investering op een terrein van 60 hectare is een totaalbedrag van ca. 15 miljoen euro gemoeid. De bouw, het inrichten en exploiteren alsmede het management van de onderneming, waarin Aviko een meerderheid van aandelen bezit, staan onder Nederlandse leiding.
 
Met de bouw van de aardappelbewaring is reeds een begin gemaakt en eind maart start de bouw van de overige gebouwen voor productie, opslag product etc. Begin 2008 zal het bedrijf operationeel zijn.
 
Steenderen, 20 maart 2007
 
 
Voor meer informatie:
 
Aviko
Wim Gerritsen
Tel. 0575-458200
Email: w.gerritsen@aviko.nl