Header image

Royal Cosun geeft indicatie bietenprijs 2006

8 februari 2007

De raad van beheer van Royal Cosun heeft tijdens de ledenraadsvergadering van de coöperatie in Nijkerk een indicatieve prijs bekendgemaakt van € 48,25 per ton quotumbieten uit de campagne 2006. 
 
Cosun stelt nog geen definitieve prijs vast. De overname van CSM Suiker is nog niet gerealiseerd. De NMa buigt zich over de vergunningsaanvraag van partijen. De definitieve prijs wordt naar verwachting begin april bekendgemaakt.
 
De indicatieve prijs voor de huidige Cosun-leden van € 48,25 per ton exclusief BTW is van toepassing voor quotumbieten, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte. Over de campagne 2005 werd € 51,72 per ton bieten uitbetaald.
Het gemiddelde suikergehalte (16,4%) was in 2006 lager dan vorig jaar (16,9%).
 
Het groeiseizoen kenmerkte zich door extremen: zeer hoge zomertemperaturen en in augustus overvloedige regen. In de herfst lieten de bieten een goede nagroei zien, hetgeen resulteerde in een suikeropbrengst van gemiddeld 11,1 ton per hectare wat zich vertaalt in € 3.067 per hectare (2005: € 3.172).
 
De bietenprijs voor 2006 valt lager uit dan vorig jaar. De belangrijkste elementen van dit verschil zijn:

  • In negatieve zin: de verlaging van de minimumprijs voor quotumbieten als gevolg van de marktordening voor suiker die medio 2006 van kracht geworden is;
  • In positieve zin: de teruggave van de B-heffing en een deel van de basisheffing uit de vorige campagne;
  • En eveneens in positieve zin: het rendement van de overige bedrijfsactiviteiten.
Ondanks een lager resultaat van Suiker Unie kan de ledentoeslag op een vergelijkbaar niveau als in voorgaande jaren worden gehouden. Dit is te danken aan de resultaatverbetering in andere businessgroepen.
 

De prijs voor surplusbieten bij een gemiddeld suikergehalte en een gemiddelde winbaarheid komt uit op € 19,38 per ton. De suiker uit surplusbieten blijft binnen de EU en vindt met name een toepassing in niet-voedingsmiddelen zoals bio-ethanol.

Vorig jaar werd voor C-bieten € 16,85 per ton betaald.
 
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de oogst en de suikerproductie over 2006 in vergelijking met die over 2005 (tussen haakjes):
 

Totale bietproductie 3.468.000 (3.791.000) ton
Totale suikerproductie 537.000 (599.000) ton
waarvan quotums 515.000 (469.000) ton

 
Op 17 april publiceert Cosun de cijfers over het afgelopen boekjaar.