Header image

Termijn inlevering bietenquotum verlengd

22 januari 2008
Het voorgenomen besluit om de productie van suiker in de fabrieken in Dinteloord en Vierverlaten te concentreren, leidt tot een langere campagneduur. Voor de telers betekent dit dat bieten langer moeten worden bewaard. Hiervoor worden de telers gecompenseerd met hogere (laatleverings)premies maar voor individuele telers kan het alsnog aanleiding geven om te willen stoppen met de bietenteelt. Daarom geeft Cosun telers tot 1 februari 2008 een nieuwe kans om referentie in te leveren, onder dezelfde voorwaarden die golden in december 2007. De ledenraad van Cosun heeft op 21 januari met dit voorstel ingestemd.
 
Naar aanleiding van de recente aanpassingen in de Europese opkoopregeling heeft Cosun besloten om 13,5 % van het quotum in te leveren. Daardoor wordt het mogelijk de suikerproductie te concentreren in de twee grootste fabrieken die een langere campagne zullen gaan draaien.
Door een deel van de bieten in het buitenland te verwerken, surplussuiker door te schuiven en mogelijk het vergisten van surplusbieten, is de campagneverlenging te beperken. Toch zal de campagne van 2008 langer duren dan die van afgelopen jaar. Naar verwachting zullen de campagnes in de toekomst afgesloten worden in de tweede helft van januari.
 
Per eind december 2007 was zo’n 7 % van het bietenquotum voor inlevering op vrijwillige basis aangemeld. De heropening van de inleverregeling betekent dat het nu nog niet mogelijk is om vast te stellen wat de generieke korting wordt voor alle overblijvende telers. De voorlopige toewijzing waarin deze korting verwerkt wordt, zal Cosun zo spoedig mogelijk na het sluiten van de inschrijftermijn voor de inleverregeling toesturen. De aanmeldingen voor het inleveren van bietenreferentie worden in volgorde van binnenkomst verwerkt tot het maximum van 13,5 % is bereikt.