Header image

Nieuwe directievoorzitter Royal Cosun

6 maart 2008

De huidige directievoorzitter van Koninklijke Coöperatie Cosun UA, drs. C.J. Menkhorst RA, heeft te kennen gegeven per 1 juli 2008 met pensioen te willen gaan. Het is het voornemen dat hij wordt opgevolgd door drs. R.P. Smith RA.
 

Kees Menkhorst (60) is sinds september 1989 in dienst van Cosun. De eerste zes jaren als financieel directeur van de Koninklijke VanderHave Groep, daarna als lid van de toenmalige hoofddirectie. Vanaf april 1999 is hij voorzitter van de concerndirectie.


Robert Smith (47) kwam in 1995 in dienst van Cosun, waarbij hij sinds 2000 financieel directeur en lid van de concerndirectie is. Van 1995 tot en met 1999 was hij onder andere werkzaam als concerncontroller. Daarvoor werkte hij als openbaar accountant bij het toenmalige kantoor Arthur Andersen.


De raad van beheer heeft Robert Smith gevraagd de functie van directievoorzitter op zich te nemen en spreekt daarmee het vertrouwen uit dat hij deze functie succesvol zal vervullen. De voorgenomen benoeming is inmiddels voor advies aan de centrale ondernemingsraad voorgelegd.