Header image

Bietenprijs en uitkering op aandelen bekend

7 februari 2008

De raad van beheer van Royal Cosun heeft tijdens de ledenraadsvergadering van de coöperatie in Nijkerk een bietenprijs bekendgemaakt van € 41,31 per ton quotumbieten uit de campagne 2007. De uitkering op oude aandelen bedraagt daarnaast € 6,00 per ton bieten.
 
De bietenprijs van € 41,31 per ton exclusief BTW is van toepassing voor quotumbieten, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte. Over de campagne 2006 werd gemiddeld € 49,05 per ton bieten uitbetaald.
 
De bietenprijs voor 2007 valt ruim € 7 per ton bieten lager uit dan vorig jaar als gevolg van de EU-marktordening voor suiker. De prijs in 2006 was gebaseerd op een hogere EU-minimumprijs voor quotumbieten en profiteerde van de teruggave van EU-productieheffingen, terwijl in 2007 productieheffingen verschuldigd zijn. Het gemiddelde suikergehalte (17,4%) was in 2007 beduidend hoger dan voorgaand jaar (16,4%) en dit resulteert in een hogere gehalteverrekening.
 
Voor de op oude aandelen geleverde bieten wordt daarnaast een uitkering op aandelen betaald van € 6,00 per ton. Deze uitkering is gebaseerd op het resultaat van de niet-suikerbedrijven. In 2006 werd dit resultaat nog verrekend in de bietenprijs.
 
De prijs voor surplusbieten bij een gemiddeld suikergehalte en een gemiddelde winbaarheid komt uit op € 21,17 per ton. Vorig jaar werd voor surplusbieten gemiddeld € 19,38 per ton betaald.
 
Onderstaand overzicht geeft de oogst en suikerproductie over 2007 in vergelijking met die over 2006 (tussen haakjes). Door de overname van CSM Suiker zijn de volumes sterk gestegen:
 

Totale bietproductie 5.266.000 (3.468.000) ton
Totale suikerproductie 853.000 (537.000) ton
waarvan quotumsuiker 806.000 (515.000) ton

                                            
Op 2 april publiceert Cosun de cijfers over het afgelopen boekjaar.