Header image

Verkoop terrein suikerfabriek Puttershoek

16 oktober 2008

Suiker Unie en DHVG zijn in vergevorderd stadium met hun besprekingen over de voorgenomen verkoop van circa 120 hectare terrein van de voormalige suikerfabriek in Puttershoek dat Suiker Unie niet meer in gebruik heeft. De partijen verwachten binnen enkele maanden een definitieve overeenkomst te kunnen sluiten.

De verkoop betreft niet het deel van het terrein waarop de specialiteitenfabriek, het distributiecentrum en de silo’s zijn gevestigd, alle gelegen ten zuiden van het Weverseinde. Dit bedrijfsterrein en de daarop gevestigde bedrijven blijven eigendom van Suiker Unie en integraal onderdeel van de bedrijfvoering. DHVG wil in principe de industriële bestemming handhaven en het terrein met een oppervlakte van 120 hectare in die richting verder ontwikkelen. Hierover zal op korte termijn overleg worden gestart met de betrokken overheden.