Header image

Groen gas uit restanten suikerbiet

8 september 2009

Start bietencampagne: unieke samenwerking tussen Suiker Unie en Essent

Suiker Unie produceert met ingang van deze bietencampagne duurzaam gas met twee methaanreactoren in Dinteloord en Vierverlaten. Energieproducent Essent neemt voor een periode van vijf jaar groengascertificaten af van Suiker Unie. Beide bedrijven maken voor het eerst gebruik van het handelsplatform van Vertogas, de nieuwe certificeringinstantie voor groen gas.  
 
Essent, marktleider in groen gas, heeft Suiker Unie geadviseerd over de administratie behorende bij de productie van het gas en het verkrijgen van groengascertificaten. Albert Markusse, algemeen directeur van Suiker Unie: ‘We zijn blij met de samenwerking met Essent. Het bedrijf heeft het monitoringsprotocol opgesteld en ons begeleid tijdens de keuring van de installaties door Vertogas”.
 
Door eigen gas in te zetten in het productieproces kan Suiker Unie het verbruik van fossiele brandstoffen terugdringen. “Een duurzame aanpak”, aldus Jacob Ruiter, directeur Grootzakelijk van Essent. “Suiker Unie draagt op deze manier bij aan een kwalitatief sterk certificeringsysteem voor groen gas.”
 
Hoe werkt Vertogas?
Producenten kunnen via Vertogas het gas dat zij op duurzame wijze produceren, laten certificeren en de certificaten vervolgens verkopen. De certificaten bieden gebruikers de garantie dat het geleverde gas duurzaam is.
 

Wat is het monitoringsprotocol?
Het monitoringsprotocol is ontwikkeld om de administratie van biogasproducenten in te richten voor handel in certificaten. Met het protocol worden administratie en dataverkeer voor de biogasproductie vastgelegd en de biogaskwaliteit en –volumes geborgd.