Header image

Bietenprijs en uitkering op aandelen bekend

5 februari 2009

De raad van beheer van Royal Cosun heeft tijdens de ledenraadsvergadering van de coöperatie in Nijkerk een bietenprijs bekendgemaakt van € 39,44 per ton bieten uit de campagne 2008. De uitkering op oude aandelen bedraagt daarnaast € 0,25 per ton quotumbieten. 
 
De bietenprijs van € 39,44 per ton exclusief BTW is van toepassing voor zowel quotumbieten als surplusbieten, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte. Over de campagne 2007 werd gemiddeld € 41,31 per ton quotumbieten en € 21,17 per ton surplusbieten uitbetaald.
 
De quotumbietenprijs voor 2008 is circa € 2 lager dan vorig jaar als gevolg van de EU-marktordening voor suiker. Daarentegen is de surplusbietenprijs ruim € 18 hoger dan de prijs uit campagne 2007 vanwege het besluit van de raad van beheer om eenmalig dezelfde prijs te betalen voor surplusbieten als voor quotumbieten. De suikeractiviteiten van Cosun tonen goede resultaten, o.a. dankzij een succesvol integratietraject van CSM Suiker met Suiker Unie. Voor de teler komt de gemiddelde opbrengst per hectare van € 2.902 beduidend hoger uit dan in 2007 (€ 2.524).
 
Voor de op oude aandelen geleverde quotumbieten wordt daarnaast een uitkering op aandelen betaald van € 0,25 per ton (2007: € 6,00). Vraaguitval, sterk fluctuerende prijzen van energie, grond- en hulpstoffen en margedruk hebben geleid tot een forse daling van het resultaat van de niet-suiker activiteiten, waarop de uitkering op aandelen is gebaseerd.
 
Onderstaand overzicht geeft de oogst en suikerproductie over 2008 in vergelijking met die over 2007 (tussen haakjes):

 

Totale bietproductie 5.200.000 (5.300.000) ton
Suikergehalte bieten (in %) 17,2 (17,4)
Winbaarheid (index) 91,2 (91,1)
Totale suikerproductie 861.000 (886.000) ton

 
Op 17 maart publiceert Cosun de cijfers over het afgelopen boekjaar.