Header image

Hoge bietenprijs suikerbieten

4 februari 2010

De raad van beheer van Royal Cosun heeft tijdens de ledenraadsvergadering van de coöperatie in Nijkerk een bietenprijs bekendgemaakt van € 43,00 per ton bieten uit de campagne 2009/10. De uitkering op oude aandelen bedraagt daarnaast € 2,25 per ton quotumbieten met 16 % suiker.

De bietenprijs van € 43,00 per ton exclusief BTW is van toepassing voor quotumbieten, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte. Voor surplusbieten geldt een prijs van € 30,44. Over de campagne 2008 werd voor zowel quotumbieten als surplusbieten gemiddeld € 39,44 per ton uitbetaald.
 

De quotumbietenprijs voor 2009 is € 3,56 hoger dan vorig jaar, ondanks een daling van de EU minimumprijs met € 1,54. Voor de teler komt de gemiddelde opbrengst per hectare van € 3.252,- beduidend hoger uit dan in 2008 (€ 2.902,-) vooral dankzij de recordopbrengst van gemiddeld 14 ton suiker per hectare. Voor de op oude aandelen geleverde quotumbieten (omgerekend naar bieten met 16 % suiker) wordt daarnaast een uitkering op aandelen betaald van € 2,25 per ton (2008: € 0,25).
 

Suiker Unie realiseerde een uitstekend resultaat dankzij de efficiencyverbeteringen van de laatste jaren, de hoge afzet en het wegvallen van de herstructureringsheffing.
Vrijwel alle overige activiteiten (Aviko, Sensus, Nedalco, SVZ en Unifine F&Bi) hebben in 2009 ondanks de economische recessie een beter resultaat geboekt dan in 2008, onder andere door forse kostenbesparingsacties.
 

Suiker Unie kijkt terug op een bietencampagne waarin opnieuw records werden gebroken. Door de topopbrengst van 14 ton suiker per hectare duurde de campagne 141 dagen en werd pas beëindigd op 26 januari. De twee fabrieken presteerden uitmuntend, zelfs onder de winterse omstandigheden vanaf half december.


Onderstaand overzicht geeft de oogst en suikerproductie over 2009 in vergelijking met die over 2008 (tussen haakjes):
 

Totale bietproductie (in ton) 5.730.000 (5.200.000)
Suikergehalte bieten (in %) 17,7 (17,2)
Winbaarheid (index) 91,8 (91,2)
Totale suikerproductie (in ton) 992.000 (861.000)


Op 24 maart publiceert Cosun de cijfers over het afgelopen boekjaar.