Header image

Suiker Unie werkt aan minder CO2 uitstoot

8 december 2011
Eind november 2011 heeft een aantal bedrijven waaronder Suiker Unie bekend gemaakt dat ze samen ruim 200.000 ton CO2 minder willen gaan uitstoten. Suiker Unie wil dit realiseren via het benutten van restwarmte in tuinbouwkassen die vlakbij de suikerfabriek in Dinteloord worden gebouwd. Hiertoe wordt een overeenkomst opgesteld met de Brabantse Milieu Federatie.

Suiker Unie heeft de afgelopen jaren al forse stappen gezet op weg naar een steeds lagere CO2 uitstoot in de suikerketen. In de afgelopen twintig jaar is ruim 40 % op energieverbruik bespaard in het suikerproductieproces. Bij het telen van de suikerbieten is het energieverbruik eveneens met tientallen procenten verlaagd. Op dit moment is er ook veel aandacht voor reductie in het suikertransport vanaf de fabrieken naar de klanten. De inzet hier is het realiseren van 30 % minder CO2 uitstoot in de periode tot en met 2014. Als aanmoediging hierbij heeft Suiker Unie de Lean & Green Award ontvangen.