Header image

Voorzitter pleit voor sterke Europese suikersector

15 november 2011
De Europese Commissie is van plan een  radicale hervorming voor de suikerproductie door te voeren waardoor ontwikkelingen op de wereldmarkt direct gaan doorwerken in de Europese markt. De voorzitter van de coöperatie, Jos van Campen, waarschuwt voor de negatieve effecten van het afschaffen van invoerbeperkingen, zoals sterk schommelende prijzen en zelfs tekorten voor de verwerkende industrie.

Jos van Campen is stellig: “De suikerindustrie heeft de afgelopen jaren forse ingrepen gedaan om de sector weerbaar te maken met het oog op de toekomst. In Nederland hebben we nog maar twee suikerfabrieken die zeer efficiënt opereren en er wordt fors geïnvesteerd in nieuwe initiatieven zoals de biobased economy”.

Het op termijn afschaffen van productiequota kan de sector aan, zo is zijn overtuiging. Krijgen landen als Brazilië onbeperkt toegang tot de Europese markt, dan voorziet hij grote problemen voor de suikerindustrie: “Telers zullen door de grote schommelingen in bietenprijzen overschakelen op andere gewassen, de suikerfabrieken worden onrendabel waardoor de suikerindustrie in gevaar komt. De suikerverwerkers worden afhankelijk van aanvoer uit andere continenten en zullen te maken kunnen krijgen met sterk schommelende prijzen voor deze grondstof”. Alle handelsblokken kennen politieke regelingen ten faveure van de eigen suikerproductiesector. Zou Europa die eenzijdig helemaal afschaffen, dan wordt de Europese suikersector fors benadeeld, benadrukt Van Campen.

Van Campen pleit voor een Europese suikerindustrie die inzet op duurzame productie, leverbetrouwbaarheid en concurrerende prijzen. Vanuit het bredere perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen veruit te prefereren boven de koers die de Europese Commissie wil kiezen. 

Zie ook: position paper Nederlandse suikersector